Familiens matvaner i tøffe tider

Dette er nettsiden til forskningsprosjektet, Familiens matvaner i tøffe tider. Studien undersøker hva unge og familiene deres spiser i Portugal, Storbritannia og Norge, og hvordan vanskelige økonomiske tider håndteres.

Om
Det er vanskelig økonomiske tider i Europa. I mange land øker matvareprisene raskere enn inntektene. Det skaper store utfordringer for familiers matvaner. Det er behov for forskning som gjør myndighetene bedre kjent med situasjonen folk befinner seg i.

I undersøkelsen vil vi lære av erfaringene til barn og ungdom, foreldre og familier som bor på forskjellige steder for å finne ut hva unge spiser hjemme og andre steder, hvilken rolle mat og spisevaner har for de unge, hvordan foreldre klarer å sørge for mat til familien i vanskelige tider, hva som er vanskelig og hvilke løsninger som finnes. Undersøkelsen gjennomføres i Portugal, Storbritannia og Norge.

Forskningsprosjektet består av en spørreundersøkelse av foreldre med minimum ett barn i alderen 11-15 år, intervjuer av en liten gruppe unge og deres foreldre, intervjuer av eksperter og tjenestepersoner. Vi vil også gjennomføre analyser av både europeisk og nasjonal statistikk for å se det helhetlige bildet.

Forskningsprosjektet ledes av Thomas Coram Research Unit (TCRU), UCL Institute of Education, University College London. TCRU er et politisk og organisatorisk uavhengig forskningsinstitutt som gjennomfører flere forskningsprosjekter med fokus på familier, barn og mat. Det internasjonale samarbeidet består av forskere fra Universitetet i Lisboa i Portugal og Statens institutt for forbruksforskning i Norge.